Santa Hours!

SANTA HOURS:

SATURDAY, NOVEMBER 18: 10AM-8PM

SUNDAY, NOMVEMBER 19: 12PM-6PM

MONDAY, NOVEMBER 20: 11AM-8PM

TUESDAY, NOVEMBER 21: 11AM-8PM

WEDNESDAY, NOVEMBER 22: 11AM-8PM

THURSDAY, NOVMBER 23: CLOSED

FRIDAY, NOVEMBER 24: 11AM-8PM

SATURDAY, NOVEMBER 25: 11AM-8PM

SUNDAY, NOVEMBER 26: 12PM-6PM

MONDAY, NOVEMBER 27-FRIDAY, DECEMBER 1: 11AM-8PM

SATURDAY, DECEMBER 2: 10AM-8PM

SUNDAY, DECEMBER 3: 12PM-6PM

MONDAY, DECEMBER 4-FRIDAY, DECEMBER 8: 11AM-8PM

SATURDAY, DECEMBER 9: 10AM-8PM

SUNDAY, DECEMBER 10: 12PM-5:30PM

MONDAY, DECEMBER 11-FRIDAY, DECEMBER 15: 11AM-8PM     

SATURDAY, DECEMBER 16: 10AM-8PM

SUNDAY, DECEMBER 17: 11AM-7PM

MONDAY, DECEMBER 18-SATURDAY, DECEMBER 23: 9AM-9PM

SUNDAY, DECEMBER 24: 8AM-5PM

SANTA WILL RETURN NEXT YEAR!!!

Wishes and Wants-kids